Reklama
 
Blog | Jakub Čech

Z veřejných peněz si město Prostějov platí monitoring opozičních aktivit

V Prostějově se nyní odhaluje zajímavý, léty se táhnoucí příběh o tom, že z veřejných peněz město platilo mediálního poradce. Ten mimo jiné monitoroval opoziční aktivity a měl zpracovávat mediální analýzy a další, pro město velikosti Prostějova tolik „potřebné“ činnosti. Za dva roky „práce“ to město stálo přes milion korun, jenže neexistuje žádný písemný výstup z jeho práce. Podle vyjádření primátorky Aleny Raškové analýzy, které zpracovával několik hodin, prezentoval pouze v ústní podobě. To ale není vše. Taky se ukázalo, že tajemník magistrátu lhal členům rady, že město asi pětkrát porušilo infozákon a cenzurovalo Radniční listy, ale to není nic, co by nás v Prostějově překvapilo.

I.

V Prostějově existuje bulvární tiskovina Prostějovský Večerník. Jeho majitelem je společnost Haná press, jejímž majitelem je společnost Pozemstav Prostějov – servis. Právě stavební firma Pozemstav dostávala od města různé stavební zakázky, o jejichž ceně Večerník lhal, také se podílela na zakázce na aquapark za 240 milionů, tedy za cenu, za niž bychom mohli mít dva kryté areály a ještě bychom nemuseli platit pokutu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Haná press již řadu let vydává pro město Radniční listy, kde se město zbavilo práva na inzerci a městské firmy tak musí platit za to, aby mohly mít v těchto novinách prezentaci.
Za zmíněnou společností Pozemstav stojí naštěstí již bývalý radní Zdeněk Peichl (ODS), jednatelem firmy Haná press je současný radní Jiří Pospíšil (ČSSD). Tyto noviny občas lžou, někdy jen manipulují, donedávna ve prospěch velké koalice ČSSD-ODS, která ve městě vládla od roku 1998 až do roku 2014. Naposledy třeba napsaly o jednom zastupiteli, že byl agent Státní bezpečnosti, což má jednu zásadní vadu – nikdy jím nebyl a vlastní čisté lustrační osvědčení. Autor článku si jen spletl databázi a informaci čerpal z evidence zájmových osob, v níž pouze asi 10 % zapsaných lidí bylo agenty Stb.
Spolumajitelem a později šéfredaktorem Prostějovského Večerníku byl po dlouhá léta jistý Bohumil Pácl.

 

II.
Jeden z prostějovských poslanců je od roku 2010 bývalý lékař Pavel Holík, sociální demokrat, také zastupitel Prostějova. Nepatří mezi výrazné poslance, není ani známo, ke kterému křídlu ve straně inklinuje. Jeho poslaneckým asistentem je Bohumil Pácl.

 

III.
Psal se rok 2012, Bohumil Pácl před nedávnem skončil v Prostějovském Večerníku a prostějovská radnice shledala, že potřebuje mít mediálního poradce.

Hezký článek o tom napsala novinářka Anna Kajlíková, provedla srovnání s jinými městy a zjistila, že žádné jiné město v Olomouckém kraji mediálního poradce nepotřebuje.
Bohumil Pácl byl vybrán bez výběrového řízení.

 

IV.
Červen 2015. Radnice najímá mediální referentku, bývalou novinářku, shodou okolností autorku výše zmíněného textu o tom, že radnice mediálního poradce nepotřebuje.
Tajemník magistrátu Lubomír Baláš v důvodové zprávě pro Radu města uvádí, že na radnici již působí mediální poradce, ale dohoda mu končí 30. června a nebude již prodlužována. Tato dohoda však dne 1. července prodloužena byla. Jedná se tedy o nepravdu, která ovlivnila rozhodnutí radních a posloužila jako argument proč město potřebuje mediální referentku. Nazývejme věci pravými jmény: radní byli zmanipulováni.

O tuto důvodovou zprávu jsem požádal, což rozpoutalo rozpaky, jestli patnáctiletý může nebo nemůže žádat. Magistrát překvapil zcela novým právním názorem, že u nezletilých je třeba k žádosti písemný souhlas rodičů.

 

V.
Opoziční zastupitel František Filouš podal dne 4. června žádost o informace – pracovněprávní smlouvu s mediálním poradcem, informaci o tom, kolik mu bylo na základě ní vyplaceno za posledních několik měsíců a informaci, proč není zařazen v seznamu pracovníků magistrátu na webu města.
Žádost byla zamítnuta, dotyčný pracovník si nepřál informaci o mzdě zveřejnit, je podle něj „natolik intimní, že ji znají pouze jeho nejbližší“. Žadatel se odvolal ke kraji, ten mu dal za pravdu – město musí zveřejnit i plat dotyčného. Město proto v srpnu informaci poskytlo – mediální poradce pobíral 30 000 korun měsíčně za polovinu pracovního úvazku, což je maximálně 20 hodin týdně. Pokud by pracoval právě 80 hodin měsíčně, bral by 375 korun za hodinu (to je méně než bere poradce Úřadu vlády!). Nicméně, dá se to číst i tak, že kdyby se dohodl se svým zaměstnavatelem, že některý měsíc bude pracovat pouze hodinu, tak by pracoval pouze hodinu a plat by zůstal stejný.
A ještě jedna věc. V dohodě není uvedeno, kdo je jeho nadřízený pracovník. Můžeme jen usuzovat, že ten, kdo to s ním za zaměstnavatele podepisoval – primátor Pišťák, který z postu v září odešel po aféře s dary.

 

VI.
Občan podal v průběhu září žádost o zaslání seznamu dohod o pracovní činnosti/dohod o provedení práce k 1. září 2015. Seznam ve lhůtě obdržel a byl v něm uveden Bohumil Pácl – agenda mediální poradce.
1. července totiž exprimátor Pišťák podepsal novou dohodu se stejnými úkoly. Náplň práce je totožná s původní dohodou z roku 2012, de facto se jedná o pouhé prodloužení původní dohody. Mění se výše platu – nyní se jedná o „jen“ 20 tisíc, ovšem za méně hodin práce, mzda za hodinu se tedy zvýšila. Čtyři sta za hodinu byla asi málo. Kdo z vás to má?

 

VII.
29. srpna jsem požádal o kritéria, na základě kterých byl vybrán pan Pácl mediálním poradcem a paní Kajlíková referentkou (ukázalo se, že kritériem je dlouholetá práce v médiích), dále o protokoly o výběrových řízeních na tyto funkce (nemůžou poslat, výběrová řízení se nekonala) a dále o zaslání všech analýz zpracovaných Páclem.
Město napsalo, že tyto analýzy nemá. Já jsem se odvolal, že lžou, že je mají, jinak by porušovali vlastní dohodu a peníze by byly vyplaceny neoprávněně. Krajský úřad řekl, že sice nemůže posoudit, jestli město analýzy má nebo nemá, ale pakliže město tvrdí, že analýzy nemá, musí doložit, že je nemá. Komunikace s úřady může být zábava.

Město vydalo nové rozhodnutí, v němž je vyjádření (vyjádření, ne čestné prohlášení) nové primátorky Raškové, že analýzy byly sdělovány pouze v ústní a telefonické podobě, nikoliv v písemné. Nabízí se otázka, jak dokázal pan Pácl, který podle výkazů práce mnoho hodin vytvářel analýzu nějaké problematiky, situaci ústně prezentovat. A komu? Primátorovi? Radním? Nevíme.
VIII.
František Filouš požádal o veškeré materiální výstupy z Páclovy pracovní činnosti za dva roky práce, já jsem žádal pouze analýzy, on všechno, co kdy mediální poradce Pácl vytvořil. Město zjistilo, materiální výstup z Dohody nemá, i když mediální poradce zpracovával mimo jiné Manuál komunikace, u nějž se očekává, že bude v papírové podobě.

Poté požádal o veškeré výkazy práce. Najdeme tam mimo jiné pojmy jako „monitoring opozičních aktivit“, „analýza opozičních aktivit“, „osobnostní PR náměstků primátora“, „monitoring sociálních sítí“ a další. Ještě jednou: město z veřejných peněz platilo člověka, který monitoroval opozici a pracoval na osobnostním PR náměstků primátora.

A zde nastává další problém. Obě dohody uvádějí jako náplň práce spíše strategické záležitosti, ale současná primátorka Alena Rašková říká, že písemné výstupy nebyly potřeba, protože mediální poradce se zabýval problémy, které bylo potřeba řešit právě v daný čas – za několik dnů již nebyly aktuální. Toto vyjádření tedy dokládá, že samo vedení města neví, co pan Pácl dělal, co měl dělat, komu a jaké výsledky předkládat.

 

IX.

Zastupitel Filouš chce o této kauze napsat do Radničních listů text. Na prostor v obecním zpravodaji má dle tiskového zákona právo a každý opoziční klub toho využívá.

Jeho článek není zveřejněn, prý proto, že zveřejněním informace o platu Pácla porušuje zákon o ochraně osobních údajů. Přitom, tu novou dohodu město samo zveřejnilo na svém webu, tak jak Infozákon ukládá.

 

X.

Radnice platí člověka, který pomáhal nejen před volbami radničním politikům propagovat svoji osobnostní značku a prováděl monitoring opozice, to vše za veřejné peníze.

Město není schopno doložit žádný písemný výstup z jeho činnosti, takže to vypadá, že dělal jiné věci, než mu stanovila smlouva, ale peníze mu vyplaceny byly.

Daná osoba se k funkci možná dostala protekčně, je napojena na místní ČSSD i bulvár dehonestující opoziční zastupitele, mluví se o tom, že i s tímto mediální poradce pomáhal.

Mediální poradce za svou „práci“ pobíral 30 tisíc korun měsíčně (poloviční úvazek). Nikdo pořádně neví co dělal a kdo byl jeho nadřízený.

Tajemník magistrátu ovlivnil rozhodnutí rady nepravdivou informací.

Město neustále porušuje zákon o svobodném přístupu k informacím.

 

Je s podivem, že za takové situace pan Miroslav Pišťák stále zůstává ve funkci zastupitele a velitele Městské policie, když sám nebyl schopen dohlédnout ani na to, aby mediální poradce odváděl dohodnutou práci. Ten místo toho monitoroval opozici, sledoval, co lidé píšou na sociálních sítích, a pomáhal zlepšovat mediální obraz náměstků primátora. Městu zřejmě byla způsobena materiální škoda.

Reklama