Reklama
 
Blog | Jakub Čech

Je Prostějov zdravým městem?

Zítřek je pro Prostějovany „důležitý" den. Koná se tzv. Fórum Zdravého města, tedy setkání představitelů vedení města a úředníků s občany, kde máte možnost říct, jaké problémy sužují naše město. Nečekejte ale, že je někdo vyslyší. Názory lidí z anket se zřejmě ani nikdo nedozví.

Před několika lety jsem nechápal, jaký přínos pro město Prostějov má existence projektu Zdravé město Prostějov a zapojení do tzv. Místní agendy 21. Měl jsem pocit, že jsou to nedobře využité městské finance.

Chyba ale není v členství v asociaci Zdravých měst, ale chyba je přímo u nás ve městě, kde podle mého názoru projekt neplní zcela dobře svoji funkci.

Cílem projektu je ale spíše osvěta. Jednou z hlavních akcí, která se v rámci tohoto projektu koná, jsou tzv. Jarní dny zdraví. Dříve se jednalo o to, že v době okolo poledne se v Národním domě měřily tělesné hodnoty a odpoledne se tamtéž uskutečnila přednáška. Mimochodem, jednou jsem na ní byl jako jediný divák. Letos už se konala jen ona měření (ještě bych neměl zapomenout na venkovní expozici – maketu tlustého střeva), opět v době mezi půl jedenáctou a čtrnáctou hodinou.

Nikoho z pořadatelů zřejmě nenapadlo, že lidé jsou tou dobou v zaměstnání. Možná se spoléhá na alespoň několik seniorů. Ptal jsem se na čas konání koordinátorky projektu Zdravé město Aleny Dvořákové. „Je to tak vyzkoušené během posledních deseti let, ten čas se ustálil. Navíc během polední pauzy přišlo i hodně mladých lidí.“ Už to funguje několik let; co na tom, že je to špatně?

Zapomenout bych neměl ani na to, že Zdravé město je spolupořadatelem mnoha akcí, například nedávno uskutečněného vaření kotlíkových gulášů. Zde se nabízí otázka, zda tak projekt nejde proti jednomu ze svých hlavních cílů – zdravému životnímu stylu? Je živočišná produkce v souladu se zásadami na ochranu planety?

 

Pravidelná setkání s občany

O poznání zábavnějším prvkem celého projektu je Fórum zdravého města.

Fórum zdravého města vždy začne optimisticky, před několika lety jsem byl ale svědkem docela zajímavé konfrontace mezi přítomnými studenty a náměstkyní Alenou Raškovou. Ta jim vyčetla, že se o kauzu Manthellan nezajímali dříve. Zdůraznila, že smlouvu s Manthellanem si měli přečíst v budově magistrátu. Proč nebyla na internetu, paní náměstkyně nevysvětlila…

Každý rok se koná v rámci této akce diskuze – lidé (občané tam téměř nechodí, většinu přítomných tvoří úředníci a lidé z organizací) u stolů zaměřených na různé oblasti (volný čas, veřejná správa, životní prostředí, sociální oblast, atd.) diskutují nad problémy, které se daného okruhu týkají.

Poté se v rámci stolu vyberou dva nejdůležitější problémy, které jsou prezentovány přede všemi. Poté každý účastník obdrží dvě hlasovací samolepky a vybere ze všech problémů několik nejdůležitější. Z nich by měli dále čtenáři Radničních listů vybrat 5 ještě důležitějších.

 

Tajné výsledky

A zde nastává kámen úrazu. Vždy je totiž napsáno, že výsledky ankety budou zveřejněny na webu města a v Radničních listech. V tom by nebylo nic tak pozoruhodného, kdyby se výsledky skutečně zveřejnily.

Na webu Zdravého města žádné výsledky nejsou, v radničním periodiku jsem je také nezaznamenal.

A již několik let po výsledcích pátrám – bezúspěšně. Paní koordinátorka projektu Alena Dvořáková mi na žádný z pěti odeslaných e-mailů na toto téma neodpověděla. V tom posledním e-mailu jsem přímo žádal, aby mi zaslala odkazy na web města s výsledky ankety, kde by údajně měly být. Nejsou.

Myslel jsem si, že ve „zdravém městě“ komunikují úředníci s občany. Ale to není náš, prostějovský, případ.

Jaký smysl má anketa, jejíž výsledky nejsou zveřejněny? Jak dopadlo hlasování v roce 2012, kdy mezi hlavními problémy byl požadavek na zachování společenského sálu? Není nezveřejnění těchto informací způsob, jak lidem zatajit skutečnost? Řídí se příslušné orgány názory obyvatel, když nejsou veřejně prezentovány? Jak to můžeme my občané kontrolovat? Může fungovat demokracie bez informací?

 

Další Fórum se koná již zítra, 10. června v 16. hodin. Přijďte se podívat, jak takové jednání probíhá. Zeptejte se na to, jaké závěry z akce budou.

Je třeba být aktivní a zajímat se o život ve městě. I když je to někdy opravdu těžké dostat se k žádané informaci. A někdy se to ani nepovede.

 

E-maily odeslané paní koordinátorce projektu Zdravé město Prostějov

 

Reklama